Skip navigation

4.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

Az Európai Unió az elmúlt tíz évben kiemelt szerepet szánt az IKT szektor fejlesztésének, több akcióterv is készült Európai szinten, melyek hatására a magyar kormány 2009 szeptemberében fogadta el akciótervét, majd 2013-ban teljes Infokommunikációs Stratégiát készített a 2014-2020-ig tartó időszak fejlesztési és fejlődési célkitűzéseit lefektetve. Az IKT fejlesztések gazdasági hatásai egyértelműek: „Az IKT szektor szerepe túlmutat önmagán, „multiplikátor” ” jellege miatt a gazdasági, állam és közigazgatási, valamint társadalmi szinten is kiemelt hatása van a termelékenységre, versenyképességre, innovációra, az esélyegyenlőségre és az életminőségre.”35 Ismerni kell azonban az oktatásra gyakorolt fontos szerepét is. A fejezetben adatokat olvashatunk az IKT fejlesztések és a gazdaság, valamint az oktatás hatásaira vonatkozóan, illetve megismerhetjük az ország következő 6 évét meghatározó fejlesztési elképzelésekben az oktatásra vonatkozó terveket.35 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium: Az infokommunikációs technológiák (ikt) szektor iparpolitikai akcióterve. 2009. [online] [2014.10.06]   
<http://ivsz.hu/hu/~/media/OldResources/Files/i/IKT_Akcioterv >