Skip navigation

3.3.1 Összefoglalás

A trialogikus tanulás pedagógiai modelljét korábban már többször, sikerrel alkalmazták oktatási informatikai kísérletekben, a felsőoktatásban és közoktatásban egyaránt.34 Alkalmazásának célja, hogy az elektronikus eszközök használata során a tanulók aktív munkával, saját érdeklődésüket a tanár inspirációja nyomán követve új ismeretekhez jussanak, és közös munkával hozzanak létre a tanulásukat segítő és ismereteikről számot adó feladatmegoldásokat és kreatív munkákat. Az elektronikus tanulási környezetben az oktatási tartalmak folyamatosan módosulnak, kiegészülnek az egyéni hozzászólások, közös viták mentén, lehetővé téve a tudásalkotó, trialogikus tanulásra jellemző közös tevékenységeket, kölcsönhatásokat. A mentorált innovációs felkészítés már a pedagógus képzés során alkalmazza a trialogikus tanulásra jellemző lényeges elemeket, ami kiegészítve egy innovatív támogatási háttérrel válik hatásossá.34 Kárpáti, 2007, Kárpáti és Munkácsy, 2010, Kárpáti és Dorner, 2012, Kárpáti, Szálas és Kuttner, 2012