Skip navigation

3.2.2 Mentorált innováció

Az elektronikus tanulási környezetek oktatási alkalmazása során kulcsfontosságú a pedagógus-továbbképzés. Ennek egy –a kísérletek alapján hatásos- formája a mentorált innováció módszere, melynek során a felkészítés a tanítókat és tanárokat a kísérlettervezéstől a megvalósításon át az értékelésig és adaptációig minden fázisban egyenrangú kutató társnak tekintve és igényeik szerint támogatva valósul meg.33 Ez a módszer rendszeres konzultáción és csoportmunkán alapul, és célja az új pedagógiai módszerek alkalmazása saját oktatási problémák megoldására. A modell a digitális pedagógiai innovációnak az új technológiák elsajátításával járó, igen nehéz területén biztosítja a pedagógus számára a folyamatos támogatást anélkül, hogy alávetett tanulói vagy megvalósítói szerepbe kényszerítené.

A mentorált innováció lépései a következők:

  1. Oktatási problémák felismerése, melyeknek megoldásához a pedagógus kutatói, fejlesztői segítséget igényel, és/vagy a kutatónak az iskolai gyakorlatban dolgozó pedagógus együttműködésére van szüksége
  2. Közös kutatási terv és ebbe integrált innovációs program kidolgozása és megvitatása az oktatási folyamat minél több szereplőjével (szülőkkel, a település politikai döntéshozóival), hogy hasznos és használható kutatási program szülessen.
  3. Az innovációs munkához szükséges oktatói kompetenciák fejlesztésére a kutatók képzéseket szerveznek, amelynek része az innovatív oktatási tevékenység is, hiszen a pedagógusok az oktatás során felmerült pedagógiai és technikai problémáikra egyaránt megoldást kaphatnak mentoraiktól. A képzés és az innováció nem válik szét, mindkettő folyamatosan zajlik a kísérlet teljes időtartama alatt.
  4. Az innovációs program megvalósítása, dokumentálása, értékelése kognitív eszközök igénybe vételével folyik. (Pl. virtuális együtt­működési környezet, vitakörnyezet).
  5. A disszemináció egyszerre zajlik a kutatás és az iskolai oktatás fórumain. – A kutatók és pedagógusok együttműködése a képzés, kísérleti oktatás és az eredmények terjesztése során folyamatos.


33 Kárpáti és Dorner, 2008.