Skip navigation

3.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

Az elektronikus tanulási környezetek alkalmazása során megfelelő tanulási-tanítási módszerek alkalmazása szükséges. A trialogikus tanulás jól illeszkedik ehhez a környezethez, amelyben tanár és diák egyenrangú tudásépítő partnerekként vesz részt egy-egy új tudáselem létrehozásában.29 A fejezetben megismerhetjük az elmélet sajátosságait, valamint a tanárok felkészítésének fontosságát, és módszereit, hiszen a pedagógus társadalom felkészítése/felkészültsége kulcsfontosságú az eredményes tanítási-tanulási folyamatban.29 Paavola és Hakkarainen, 2005.