Skip navigation

2.3.2 Önellenőrző kérdések

  1. Hogyan definiálja a magyar kormány az infokommunikációt?
  2. Hogyan értelmezhetjük az IKT fogalmát?
  3. Mit jelent az IKT az oktatásban?
  4. Foglalja össze az IT és IKT viszonyát!
  5. Milyen összetevők együttesét értjük e-learning alatt?
  6. Mi jellemzi az e-learning rendszereket?
  7. Hogyan definiálja az elektronikus tanulási környezeteket?
  8. Mit értünk a megváltozott könyvkultúra alatt?
  9. Mit értünk újmédia alatt?