Skip navigation

2.3.1 Összefoglalás

Az elektronikus hordozókról történő olvasás, információszerzés, a hálózat alapú kapcsolattartás csak néhány példa az életünket befolyásoló informatikai hatások közül, melyek mellett a pedagógia sem mehet el tétlenül. Ismerni kell az alapfogalmait, és nyitni a gondolkodásmódot az új szemlélet iránt. Ezért került ismertetésre a klasszikus IKT, E-e-learning fogalomrendszere mellett az elektronikus tanulási környezet, az átalakuló könyvkultúra, valamint az újmédia fogalma. A fejezetben bemutatott alapfogalmak innovatív alkalmazásainak megismerésével folytatjuk könyvünket.