Skip navigation

2.2.4 Újmédia

Az Internet nyújtotta lehetőségek közt kiemelt jelentősége van a közösséghez tartozásnak, a hagyományoshoz képest jelentősen átalakult kapcsolattartási formának. A közösségi oldalakon keresztül történő kapcsolattartás már nem csak kommunikációs forma, hanem olyan tényező, amelyek használatára, oktatásban történő alkalmazására a pedagógusoknak is fel kell készülniük. A digitális hálózati kommunikációs formákat összefoglalva jött létre az újmédia fogalmat, melyet Szakadát István úgy definiál:

„Az új média a digitális hálózati kommunikáció révén létrejövő médiatípus átfogó neve. Az új média fogalma magába foglalja a multimédia és interaktív média jellegű tartalmakat, az újszerű egyéni és közösségi cselekvési formákat egyaránt.”27

„Az újmédia fogalma nem csupán egy korszak (modern, poszt- és késő modern) kronologikusan fejlődő médiakörnyezet – (offline, online eszközök és hálózati alkalmazások) változatait jelenti, hanem az adatbázis-logikán alapuló felhasználói (civil) tartalomszervezés/előállítás egyéni és közösségi lehetőségét is, melyben a narratívaalkotás sajátos, egyedi változatai jelennek meg.”28

 Olvassa el az Újmédia hatásai tanulmányát a szerzőnek, és kommentelje a blogbejegyzést! http://forgos.ektf.hu/hu/27 Szakadát István: Új média, hálózati kommunikáció. In: S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia. Egyetemi jegyzet, Budapest: Typotex, 2006. 165-178. http://bit.ly/Sdr3WI Letöltés: 2013. november 22.
idézi: Forgó Sándor: Az újmédia-környezet hatása az oktatásra és a tanulásra. – In: KÖNYV ÉS NEVELÉS 16:(1) pp. 76-85. (2014)

28 Forgó Sándor: A hálózatalapú tanulás. In: Wikipédia, http://bit.ly/u01A7W Letöltés: 2013. november 22.