Skip navigation

2.2.3 Elektronikus tanulási környezet

Az elektronikus tanulási környezet egy komplett rendszer, amely az alábbiakban foglalható össze:26

 1. Az elektronikus tanulási környezet fogalom olyan tanulási környezeteket jelent, ahol a tanítás és tanulás feltételrendszerének kialakításában meghatározó szerepe van az elektronikus információ- és kommunikációtechnikai eszközöknek.
 2. Az elektronikus tanulási környezeteknek mindig van virtuális dimenziójuk is. Egy sajátos interfészt, interaktív kommunikációs és információszolgáltató platformot jelent. A virtuális tanulási környezet fogalmat gyakran az elektronikus tanulási környezet szinonimájaként használják.
 3. Az elektronikus tanulási környezet erőforrásai – virtuális dimenziója következtében – részben delokalizáltak. Ezek a szétosztott erőforrások azonban a hiperlinkek aktiválásával elvileg bármikor, bárhonnan elérhetők.
 4. Az elektronikus tanulási környezet kommunikációs csatornákat biztosít közös tudáskonstrukcióhoz, illetve a tanulás során felmerült problémák megoldásához segítségül hívható szakértőkhöz, tutorokhoz.
 5. Az elektronikus tanulási környezeteket gyakran digitális tanulási környezeteknek is nevezik. Ez arra vezethető vissza, hogy ilyen tanulási környezetekben az információk feldolgozása, tárolása, módosítása, továbbítása elsősorban a digitális technológiával történik.
 6. Az elektronikus tanulási környezeteket nem a hagyományos tanulási környezetek alternatívájának, hanem azok új fejlődési fázisának tekintjük, amelynek eredményeképpen eszköztáruk az új infokommunikációs technikával bővül.

 

Az elektronikus tanulási környezet kialakulásával párhuzamosan a könyvkultúra is átalakul, aminek következtében

„A tartalom

 • digitális hordozókra kerül;
 • elérése eszközt kíván, nem elegendőek a biológiai alkalmasságok;
 • keresése és felhasználhatósága nem helyhez kötött;
 • kereskedelme hálózati technikákra épül;
 • fogalma nem a betűre, az olvasásra alapozódik, előtérbe kerül a kép, a hang, az animáció, a multimédia minden fajtája és keveréke
 • monopóliuma nem személyekhez, intézményekhez kötődik, jelentkeznek a közösségi tudásterek;
 • szolgáltatása a hagyományos tudásőrző intézményeket átalakulásra kényszeríti;
 • digitalizációja a tudásátadás és tudás-elsajátítás rendszereit folyamatosan átformálja;
 • elektronikus szisztematizálása utat nyit – előnyeivel és hátrányaival – a műveltség uniformizálására, egységesítésére nyelvek, globális érdekkörök alapján.” (Kerekes, 2010)

A könyvkultúra átalakulása és az elektronikus tanulási környezet kialakulása egyfajta szimbiózisban történik, az emberi igények kielégítése érdekében. A hagyományos hordozók átalakulnak, kiegészülnek, elsősorban annak érdekében, hogy az Internet nyújtotta lehetőségeket kihasználják.26 Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek. – Eger, Líceum Kiadó, 2014. pp. 67-68.