Skip navigation

2.2.2 E-learning fogalomrendszere

Az oktatási módszerek fejlődési szakaszaiban a programozott oktatás, majd távoktatás, később e-learning mint fejlett megoldás az egyedi igényekhez szabott oktatás terén mindig jelentős szerepet játszott. A fogalmak viszonyainak definiálásai közül Komenczi Bertalan elképzelése a legkomplexebb:

„Az e-learning néven összefoglalható fejlesztések, programok, tananyagok a tanulásszervezés, tanulásirányítás és tanulástámogatás olyan formáit jelentik, amelyek három, jól körülírható forrásból merítenek

  • a számítógéppel segített tanulás eszközrendszere (computer based learning),
  • az internetes, webalapú tanulás eszközrendszere (web based learning),
  • a távoktatás tapasztalatai és eszközrendszere (distance learning).”24

 

Az e-learning rendszerek jellemzői:

  1. „a didaktikai tervezés, amely a tananyag, tanulási program, tanulási környezet optimális hatásegyüttesének kialakítása…
  2. a modularitás, amely az e-learningnek egyrészt a technológiai dimenziója (törekvés a tananyagelemeknek a tanulásmenedzselő szoftverrendszerbe illeszthetőségére) másrészt a tananyagok, tanulási programok kialakítása érvényesülő törekvés,
  3. a rendszerszemlélet, amely nem más, mint az e-learning program illesztése a tanulási illetve a munkakörnyezet egészéhez, elhelyezése a tanulás szervezeti és szociális hálójában.”25


24 Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek. – Eger, Líceum Kiadó, 2014. pp. 62-63.

25 Komenczi Bertalan: Az E-learning lehetséges szerepe a magyarországi felnőttképzésben. Budapest, Nemzeti Felnőttképzési Intézet, 2006. p. 11.