Skip navigation

2.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

A pedagógiában elérhető innovációs lehetőségek megismerése előtt szükség van a témakörhöz kapcsolódó alapfogalmak definícióinak áttekintése. A fejezetben megismerhetjük

  • az IKT fogalmát, valamint az IT –hoz kapcsolódó viszonyát,
  • az e-learning fogalomrendszerét
  • valamint olyan fogalmakat, melyek a trendek alapján várhatóan bekerülnek a gyakorlatba.