Skip navigation

13.1.1 Hivatkozások

Könyv

ANTAL, P., (2009): Taneszköz fejlesztés térinformációk szemléltetéséhez, disszertációs dolgozat, Nyitra, 2009. pp:24-25.

Antal Péter (2010): Interaktív táblák az oktatásban        
http://epednet.ektf.hu/index.php?page=file&id=599

Ananiadou, K. és M. Claro (2009): 21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries. OECD Education Working Papers. 41. OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/218525261154

ANTALOVITS Miklós (2008): Az e-learning alapú oktatói kompetenciák. Tanártovábbképzési füzetek. Távoktatás és e-learning a felnőttképzésben. Budapest, p:157. URL: http://bit.ly/16ozRhm Hozzáférés ideje: 2013.08.12

Apple Classrooms of Tomorrow—Today Learning in the 21st Century Background Information, April 2008.          
http://ali.apple.com/acot2/global/files/ACOT2_Background.pdf

BENEDEK A., (2007): Tanulás és tudás a digitális korban        
http://www.matud.iif.hu/07sze/09.html

Boylan, M. (2005): School classrooms: Communities of Practice or Ecologies of Practices? Paper Presented at 'First Socio-Cultural Theory in Educational Research' September 2005 Manchester University UK. http://www.orgs.man.ac.uk/projects/include/experiment/mark_boylan.pdf

Carbó, A. R. és Antolí, N. S. (2011): Online students initiate informal learning practices using social tools. e-learning Papers, 26.         
http://e-learningpapers.eu/en/node/72144

CASTELLS, M., (2005): A hálózati társadalom kialakulása. Az információs társadalom klasszikusai. Az információ kora. Gazdaság, társadalom, kultúra. I. kötet. Gondolat–Infonia, Budapest, p:493.

College is dead long live college. – In: Time. 2012.10.18. [online]         
http://nation.time.com/2012/10/18/college-is-dead-long-live-college/2/

ELTE TTK Multimédiapedagógia és Oktatástechnológia Központ: IKT a humán tárgyak oktatásában
edutech.elte.hu/multiped/szst_13/szst_13.pdf (2011. 04. 26)

FALUS I., (1998a): Az oktatás stratégiái és módszerei in: Diadaktika, elméleti alapok a tanítás tanulásához Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 1998. pp: 271-322. ISBN 9631890759

FALUS I., (1998a): Az oktatás stratégiái és módszerei in: Diadaktika, elméleti alapok a tanítás tanulásához Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 1998. pp: 243-293. ISBN 9631890759

FORGÓ Sándor: Az újmédia-környezet hatása az oktatásra és a tanulásra. KÖNYV ÉS NEVELÉS 16:(1) pp. 76-85. (2014)

          http://forgos.ektf.hu/wp-content/valogatott-dokumentumok/konyv-es-neveles-forgo-sandor-1.pdf
http://olvasas.opkm.hu/portal/menu/hirek/konyv_es_neveles_folyoirat_20141

GLASERSFELD, E. V. (1991). Constructivism in Education. In: The International Encyclopedia of Curriculum. / edit Lewy, A. Pergamon Press, Oxford etc. pp. 31-32.

GODWIN, Peter Parker Jo (ed.by) (2008, reprint 2009): Information literacy meets Library 2.0. Facet Publishing. 5.

Gorghiu,L., Bîzoi, M., Suduc, A. (2011): The electronic book – a modern instrument used in teachers’ training process. Procedia Computer Science, 3. 563–567.

Herke Anita és Vargáné Török Ágnes (2008): A számítógép és az internet hatása a serdülők társas kapcsolataira. (szimpózium előadás) PÉK 2008 – VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program– Tartalmi összefoglalók. 31.

JEFFREY J.: New Technology in Developing Countries: A Critique of the One-Laptop-Per-Child Program Social Science Computer Review February 1, 2013 31: 136-138

Kárpáti Andrea (2007): Tanárok informatikai kompetenciájának fejlesztése. Iskolakultúra, 4, 3-7.

Kárpáti Andrea, Dorner Helga (2008). Mentorált innováció virtuális tanulási környezetben. Magyar Pedagógia. 108. évf. 3. szám 225–246.

Kárpáti Andrea, Szálas Tímea és Kuttner Ádám (2012): Közösségi média az oktatásban – Facebook esettanulmányok. Iskolakultúrа, 10. sz. 11-42

Kárpáti Andrea, Munkácsy Katalin (2010): The use of collaborative tools for creating a national Multigrade teacher community. EDEN Annual Conference, Valencia.

Kárpáti Andrea, Dorner Helga (2012): Developing Epistemic Agencies Of Teachers Through Ict-Based Retooling. In: Paavola, S., Morch, A. and Moen, A. (eds.): Knowledge Practices and Trialogical Technologies. Sense Publishers, London.

Kis-Tóth Lajos (szerk.): E-papír a hazai közoktatásban : kutatási beszámoló. – Eger, Líceum Kiadó, 2011. ISBN 978-963-9894-83-9. p. 206.

KOMENCZI B. (2005) Informatizált tanulási környezetek fejlesztése. In: Info-kommunikációs tanyag:      
http://www.ektf.hu/infokomm

KOMENCZI Bertalan (2009): Elektronikus tanulási környezet. Gondolat Kiadó. Kognitív szeminárium sorozat. Budapest.

Korat, Ofra (2010): Reading electronic books as a support for vocabulary, story comprehension and word reading in kindergarten and first grade. Computers & Education, 55. 24-31.

Laura Monica Gorghiu, Gabriel Gorghiu, Mihai Bîzoi és Ana Maria Suduc, 2011

LENGYEL Zs., (2007): E-learning: tanulás a világhálón keresztül. Szakdolgozat. DE-IK. p:30, URL: http://bit.ly/hchdPn Hozzáférés ideje: 2013.08.12.

Makó F. Bohony M.: Interaktív- tábla módszertani használata in: Agria Media 2008.

MANOVICH L.: Az adatbázis, mint szimbolikus forma Megjelent:          
http://apertura.hu/2009/osz/manovich

Mark West: Mobil tanulás: Ígéretek, buktatók és a jövő. Konferenciaelőadás. (Agriamédia 2014. Eger, 2014.10.07.)

NAGY S.: (1997a): Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó, Budapest, p:57.

NAGY S.: (1997b): Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó, Budapest, pp:46-54.

NAHALKA I., (1998). A tanulás. In: Didaktika Elméleti alapok a tanítás tanulásához. / edit: Falus I. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998. pp. 117-158. ISBN 9631890759

Németh Zoltán (2005): Út az információs szupersztráda felé. Esetleírás a győrszentiváni Móricz Zsigmond Általános Iskola IKT-használatáról. Új Pedagógiai Szemle, 9. sz. 105-114. Nemzeti Tankönyvkiadó (2008): Halmazműveletek eredményének kitalálása. 2010. május10-i megtekintés, Nemzeti Tankönyvkiadó, http://ww.ntk.hu/web/guest/animaciok

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium: Az infokommunikációs technológiák (ikt) szektor iparpolitikai akcióterve. 2009. [online] [2014.10.06] <http://ivsz.hu/hu/~/media/OldResources/Files/i/IKT_Akcioterv >

Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995): The knowledge-creating company, How Japanese companies create the dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York

OBLINGER, D. G. és OBLINGER, J. L. (2005, szerk.): Educating the Net Generation. Educause. OECD (2010). Inspired by Technology, Driven by Pedagogy. A Systemic Approach to Technology-based School Innovations. OECD, CERI.

OECD (2006). Are students ready for a technology-rich world?: What PISA studies tell us. OECD. OM Sajtóiroda (2005. december 1.): Átfogó informatikai fejlesztési programok a közoktatásban –sajtóanyag. 2008. szeptember 25-i megtekintés, Oktatási és Kulturális Minisztérium,
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=2121&articleID=6492&ctag=articlelist&iid=1

Ofra Korat, 2010.

OLLÉ J., (2013): Kurzustervezés és kurzusfejlesztés, a tartalomfejlesztés folyamata. URL: http://bit.ly/WBWOvO Hozzáférés ideje: 2013.08.08.

Ora Segal-Drori, Ofra Korat, Adina Shamir és Pnina S. Klein, 2010

Paavola, S. and Hakkarainen, K. (2005): The Knowledge Creation Metaphor –An Emergent Epistemological Approach. Learning Science &Education,14. 6. sz. 535-557.

Racsko, 2010.

Racsko Réka (2012) Alternatívák az elektronikus tanulási környezetek kialakítására címmel, a Tudományos és műszaki tájékoztatás 59. évf. 2. számában. URL:
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5588&issue_id=534).

Scardamalia, M., és Bereiter, C. (2003): Knowledge Building. In: J. W. Guthrie (szerk.): Encyclopedia of Education. Macmillan Reference, New York. 1370-1373. http://ikit.org/fulltext/2003_knowledge_building.pdf

Szálas Tímea (2013): Blogok a formális oktatásban. Új Kép, 15. 1-2. sz. 34-42.

Yen-Yu Kang, Mao-Jiun J. és Wang Rungtai Lin, 2009, William Douglas Woody et al., 2010

Wendy Allen Shelburne, 2009.

Wenger, E. (1998): Communities of Practice: Learning as a Social System. Systems Thinker, 9. 5. sz.  
http://www.co-i-l.com/coil/knowledge-garden/cop/lss.shtml

William Douglas Woody, David B. Daniel és Crystal A. Baker, 2010.

2014. Extension of a Review of Flipped Classroom; 2014 Vision K-20 Report; Mobile Moment in K12: National Survey on Mobile Technology for K-12 Education

Elektronikus dokumentumok / források

Castells, Manuel (1996) The Rise of Network Society. Blackwell Publishers Inc., Cambridge. idézi GYENGE Zsolt (ante 2010): Gutenberg-galaxis. [elektronikus dokumentum]. Castells In. Kommunikációtudományi Nyitott Enciklopédia. URL: http://ktnye.akti.hu/index.php/Gutenberg-galaxis (Utolsó hozzáférés: 2013. szeptember 08.)

FEHÉR Péter- HORNYÁK Judit (2010): Mítosz vagy valóság? A netgeneráció jellemzői Magyarországon. Konferencia-előadás. VIII.Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged. URL: http://www.scribd.com/doc/30167282/Netgeneration-in-Hungary-2010 (Utolsó hozzáférés: 2013. szeptember 08.)

Információtermelődés percenként. Forrás: http://mashable.com/2012/06/22/data-created-every-minute/ (Utolsó hozzáférés: 2013. szeptember 08.)

Az információ forrása: http://media.mandiner.hu/cikk/20120917_pecsi_ferenc_informacios_tulterheles