Skip navigation

9.2.5 Érzések kifejezését, empátiás készséget fejlesztő gyakorlatok

a)   Emóciók

Az érzelmek nem verbális kifejezése, és ezek felismerése fejleszthető általa.

Időkeret: 15-20 perc

A játék leírása: A tagok körben ülnek. Minden tagnak egy-egy érzést, egy-egy emóciót, érzelmet kell életre keltenie, szavak nélkül, pusztán nem verbális jelzésekkel megjelenítenie. A többieknek kell kitalálnia, mi lenne az adott érzelem.

Változatok: A játék úgy is játszható, hogy a csoportvezető előre, cetlikre felír érzelmeket és minden csoporttag húz egyet, de úgyis, hogy mindenki keres magának egy olyan érzelmet, amit jellemzőnek érez az adott pillanatban saját magára.

b)   Ismételd el más szavakkal

A kommunikációs készségek fejlesztését, a szókincs fejlesztését segíti, és az érzelmek kifejezéseit is gazdagítja.

Időkeret: 10-20 perc

A játék leírása: A csoport körben ül. A csoportból valaki elmond egy tetszőleges rövid történetet. A mellette ülő ugyanezt a történetet más szavakkal ismétli meg, de a kikötés az, hogy közben egyetlen egy azonos szó sem használható fel. Aki téveszt, annak kétszer kell történetet ismételnie. Addig játsszuk, amíg mindenki egyszer mesélő és ismétlő is lesz.

c)   Szeretem - nem szeretem

A csoport alakulási szakaszában játszható, ismerkedési játék. Később is játszható, mert segíthet az értékek vagy érzések tisztázásában.

Időkeret: 20-30 perc

Eszközigény: papír, toll

A játék leírása: A játékosok körben ülnek. Minden játékos ír egy listát öt olyan dologról, amit szeret és öt olyan dologról, amit nem szeret. Ezek bármi lehetnek, tárgyak, tulajdonságok, események, stb. Ha kész vannak, összehajtogatják a papírokat és a csoportvezetőnek adják. A csoportvezető felolvassa a listákat és a játékosok feladata kitalálni, ki írta az adott papírt.