Skip navigation

9.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

A lecke megismerteti a hallgatókat olyan gyakorlatokkal és feladatokkal, melyeket alkalmazhatnak a tanítási órákon, vagy a tanórán kívüli tevékenységek során. Ezek segítségével felmérhetik tanulóik kommunikációját, annak jellemzőit. A gyakorlatok segítségével fejleszthetik a tanulók verbális és nonverbális kommunikációs képességeit játékos keretek között egyéni és csoportos formában egyaránt.