Skip navigation

8.2.2 Önellenőrző kérdések

  • Sorolja fel a Gordon módszer kommunikációt segítő főbb elemeit/módszereit!