Skip navigation

8.1.3.4. Az értő figyelem

A problémahelyzetek másik kulcsa az értő figyelem, vagy aktív hallgatás, ami feltételezi az én-üzenetek adását, mellyel visszajelezzük, mit értettünk meg a tanuló üzenetéből.

Az aktív hallgatással mind verbális (szóbeli közlések, esetenként egyes szavak, például, aha, értem stb.), mind nonverbális (gesztusok, arckifejezések) formában kifejezzük tanítványunk közlésének megértését és elfogadását. Ezen túl ellenőrizni is tudjuk, helyesen értettük-e a tanuló közlését.

Az aktív hallgatás a gyermek valódi elfogadását, és megértési vágyát várja el a pedagógustól. Az őszinte értő figyelem empátiát visz a kapcsolatba, a hallgatás során félre kell tenni a saját érzéseket, gondolatokat, hogy kizárólag a másik fél legyen fontos. Konfliktushelyzetben a másik feszültségének megértése, visszajelzése megakadályozhatja a viszony elmérgesedését, míg a gyermek azt érzi, hogy megértik, így biztosított a pedagógus-diák együttműködés.

Amennyiben a Gordon módszer felkeltette az érdeklődését, olvasson róla bővebben a jelzett irodalomban, illetve jelentkezzen egy Tanári Eredményesség Tréningre!