Skip navigation

8.1.3.1. A kommunikáció gátjai – T. Gordon szerint

A harmonikus pedagógus-diák viszony alapja az elfogadás, az őszinteség és a bizalom. Bizonyos viselkedésformákat könnyebben elfogadunk, míg másokat nem. A választóvonal mindenkinél máshol található. Ha a pedagógus hatalmi helyzetéből értékítéletét, előzetes véleményét, vagy elutasítását nyilvánítja ki, kizárja a kölcsönösséget. Az ilyen megnyilvánulások egyes esetekben lehetnek hasznosak, előrevivők, de sokszor lezárhatják a további kommunikációt. Gordon ezeket a kommunikáció gátló válaszokat „közléssorompóknak” nevezi, és tizenkét kategóriába sorolja őket.

 1. Jellegzetes, elutasítást kifejező tanári válaszok
 2. Parancsolás, utasítás, irányítás,
 3. Figyelmeztetés, fenyegetés
 4. Prédikálás, megleckéztetés, „kellene” és „jobb lenne”, ha
 5. Tanácsok, javaslatok vagy megoldások ajánlása
 6. Tanítás, kioktatás, logikus érvelés
 1. B.     Bírálatot, értékelést vagy rendreutasítást tartalmazó tanári válaszok
 2. Bírálat, kritizálás, helytelenítés, hibáztatás
 3. Szidás, megbélyegzés, címkézés
 4. Értelmezés, elemzés, megállapítás
 1. C.     A probléma megszűntetésére vagy tagadására irányuló tanári válaszok
 2. Dicséret, egyetértés, pozitív értékelés
 3. Biztatás, rokonszenv, vigasztalás, támogatás
 1. D.     Saját megoldás felkínálása a probléma megoldására
 2. Kérdezgetés, vallatás, kikérdezés, keresztkérdések
 1. E.     Kizökkentés, témaváltás a tanár részéről
 2. Visszavonulás, kizökkentés, gúnyolódás, humorizálás, figyelemelterelés

Az ilyen típusú verbális tanári reagálások a tanulók számára többféle értelmet vagy jelentést hordoznak:

 • Leállítanak, belém fojtják a szót
 • Védekezést és ellenszegülést vált ki belőlem
 • Azt az érzést kelti bennem, hogy alkalmatlan, kisebbrendű vagyok
 • Vitatkozásra, ellentmondásra ingerelnek
 • Bosszantanak és feldühítenek
 • Bűnösnek és rossznak érzem magam tőlük
 • Arra kényszerítenek, hogy változzak meg, nem fogadnak el olyannak, amilyen vagyok
 • Azt éreztetik velem, hogy a másik nem bízik abban, hogy képes vagyok megoldani a saját problémámat
 • Úgy érzem, atyáskodva, kisgyermekként bánnak velem
 • Úgy érzem, nem értenek meg
 • Azt éreztetik velem, hogy az érzéseim megalapozatlanok
 • Félbeszakítanak
 • Frusztrálnak
 • A vádlottak padján érzem magam, kérdések kereszttüzében
 • Azt éreztetik velem, hogy a mondanivalóm egyáltalán nem érdekes