Skip navigation

8.1.1 Thomas Gordon munkássága

13. ábra: 	Thomas Gordon (1918-2002) kaliforniai pszicho-lógus (Carl Rogers tanítványa és kollégája) a kommunikációs képességek tanításának úttörője.
13. ábra: Thomas Gordon (1918-2002) kaliforniai pszicho-lógus (Carl Rogers tanítványa és kollégája) a kommunikációs képességek tanításának úttörője.

Gordon az 1960-as években írt műveiben felismerte a kommunikáció és az erőszakmentes konfliktusmegoldás jelentőségét az emberi kapcsolatokban. Carl Rogers humanisztikus pszichológiája alapján dolgozott ki módszereket, melyek a tanári gyakorlatban, a szülői vagy vezetői tevékenységekben jól alkalmazhatóak. Az általa feltárt kommunikációs készségek megértése nem bonyolult, de gyakorlást igényelnek. Módszerének lényege azon alapszik, hogy a tanár – diák kapcsolat minősége döntő, ha a tanár bármit meg akar tanítani, ha bármilyen ismeretet át szeretne adni.