Skip navigation

7.2.3 Gyakorló tesztek

Feleletválasztós teszt

Kérdés

1. Válassza ki a helyes megoldást!

Answers

a)      A pedagógus beszédében a legfontosabb a mondanivaló tömör kifejtése.

b)      A tanárnak a színes, erőteljes, szuggesztív előadásmódra kell törekednie.

c)      Ha a pedagógus előadásmódja elég szuggesztív, azzal kompenzálja a beszédhibáját is.

Visszajelzés

Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

Kérdés

2. Melyik mondat a hamis? Több helyes válasz is lehetséges!

Answers

a)      A gesztikuláció szerepe elhanyagolható a tanári beszédben.

b)      A gesztikuláció modoros válfajai nevetségessé is tehetik a tanárt.

c)      A gesztusok szabályozó szerepet is betöltenek a kommunikációs folyamatban.

Visszajelzés

Feleletválasztós teszt

Kérdés

3. Melyik az igaz állítás? Csak egy helyes válasz lehetséges!

Answers

a)      A pedagógus bármikor megérintheti a tanulót, hiszen a tanuló ezt dicséretként értelmezi.

b)      A pedagógusnak ügyelnie kell az érintéssel kapcsolatos bonyolult szabályokra, mert ezek hatása sok tényezőtől függ.

c)      A tanuló személyisége nem befolyásolja az érintések értelmezését, csak a pedagógus által kialakított szokásrend.

Visszajelzés