Skip navigation

7.2.1 Összefoglalás

A lecke bemutatta a pedagógus által elkövethető kommunikációs hibákat közlő és fogadó szerepben egyaránt. Részletesen ismertette, hogy a verbális kommunikáció során milyen tényezőkre kell ügyelnie a pedagógusnak, ugyanakkor a nonverbális jelzések alkalmazása során elkövethető problémákat is sorra vette, segítve ezzel a hallgatókat ezek elkerülésében.