Skip navigation

7.1.3.5. Térközszabályozás, érintés

A pedagógusnak ügyelnie kell az érintéssel kapcsolatos bonyolult szabályokra. Óvatosan kell vele bánni, hiszen életkortól és a diákok személyiségétől, a velük való kapcsolatunktól is nagyon függ a hatása. Általában kedvezően fogadják, azonban sokszor, - különösen a kamaszkorban a társak előtt - kisgyerekesnek tekintik. Problémát jelenthet az is, hogy bizalmaskodásnak érzik, vagy szokatlan számukra.