Skip navigation

7.1.2 A tanári beszédben előforduló leggyakoribb hibák

A tanár legfontosabb eszköze a nyelv, melynek minősége a munka sikerét nagymértékben befolyásoló tényező. A tanár a „hivatásos beszélők” közé tartozik, erre a feladatra tudatosan és szakszerűen fel kell készülnie. A társadalmi gyakorlat szinte minden területén - így a nevelői gyakorlatban is - kitüntetett szerepe van a nyelvi kommunikációnak.

A pedagógus nyelvi kifejezésével kapcsolatban alapvető követelmény, hogy tisztán, világosan, érthetően, a diákok fejlettségének megfelelően, a magyar nyelv szabályainak szem előtt tartásával beszéljen és írjon.

Törekedjen a színes, erőteljes, tömör, szuggesztív előadásmódra, mondandóját megfelelően intonálja, artikuláljon helyesen.