Skip navigation

7.1.2.1. Beszédhibák/hangképzési zavarok

A beszédhibák időben elkezdett logopédiai kezeléssel javíthatók.

A beszédhibák egyik csoportját a hangképzés (artikuláció) rendellenességei alkotják. Ezek a hanghibák lehetnek torzítások, hanghelyettesítések pl.: selypesség, az „r” hibás képzése, az orrhangzós beszéd, magán és mássalhangzók helytelen ejtése.

A beszédhibák másik csoportja a beszédritmus zavarai nyomán keletkező hadarás, dadogás.

Emellett beszélhetünk olyan beszédzavarokról amelyek rossz szokásként vannak jelen: helytelen beszédlégzés, a szóvégi hangok elnyelése, mormolt ejtés, hangzókihagyás, a „zárt szájú” beszéd, stb.