Skip navigation

6.3.3 Gyakorló tesztek

Feleletválasztós teszt

Kérdés

1. Válassza ki, melyek az eredményes tanári kommunikáció feltételei!

Answers

a)      relevancia, modor

b)      mennyiség, minőség

c)      mennyiség, minőség, relevancia, modor

Visszajelzés

Kérdés

2. A tanári kommunikációban leggyakrabban alkalmazott módszerek:

Answers

a)      elbeszélés, vita

b)      magyarázat, előadás, elbeszélés,

c)      kiselőadás, feleltetés

Visszajelzés

Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

Kérdés

Válassza ki a helyes mondatot!

Answers

a)      A beszélgetés során nem valósulhat meg a többirányú és kölcsönös kommunikáció.

b)      A tananyag feldolgozása során kérdésfeltevésekkel és válaszokkal történik az anyag feldolgozása.

c)      A beszélgetés alkalmazásakor információt kapunk a tanuló érdeklődéséről.

d)      A beszélgetés alkalmával lehetőség nyílik arra, hogy a tanár ne csak a diák tudását, hanem kommunikációs szintjét is ellenőrizze, fejlessze.

Visszajelzés