Skip navigation

6.2.6 Rituálék a tantermi kommunikációban

Az emberi érintkezést, illetve annak bizonyos fázisait a társadalmi helyzetek egy részében az adott közösségre jellemző konvenciók szabályozzák, előírják a nyelvi és viselkedésbeli formáit egyaránt.

A rituálék helyzethez kötött, már jól bejáratott, előre programozott nyelvi és nem nyelvi tranzakciók összessége. Kisebb viselkedés együttesre vonatkozóan rítusokról beszélhetünk.

Minden közösségnek megvannak a saját rítusai, vagyis a saját rituáléja, amelynek kettős szerepe van: elválasztó, vagy integráló.

A tantermi események szerveződésében is megfigyelhetünk bevett és szabályszerűen ismétlődő elemeket. „Az egyes tanítási órákhoz kapcsolódóan a nevelés története során különböző, a pedagógus és a tanuló életét egyaránt szabályozó, az intézmény hatalmát érzékeltető, ugyanakkor a napi tevékenységrendszert egyszerűsítő – mert döntést nem kívánó – viselkedésmódok, rituálék alakultak ki. „(Falus,1998)

Az összes társalgási típusra jellemzőek bizonyos rituálék, így a tanórai interakcióban is gyakran ismétlődnek különféle rítusok, vagyis a diák a tapasztalatai alapján megjósolhatja, értelmezi a tanár viselkedését, megnyilatkozásainak formáját és jelentését.

A szükséges rituálékat a feleknek, vagyis mind a tanárnak, mind a tanulónak el kell sajátítania. A pedagógus mindezeket a pályára való felkészülés során tanulja meg mindezeket, de nem elsősorban rendszerbe szedett ismeretként, tananyagként. Az elsajátítási folyamatban nagy szerepe van az iskolai gyakorlatok során szerzett megfigyeléseinek, és a diákként tapasztalt pedagógus mintáknak is.

A tanulókban már az iskolába lépéskor, illetve ezután szükség szerint folyamatosan, tudatosítják a nyelvi és viselkedésbeli elvárásokat.

 

A pedagógiai szakirodalom a következő bevett tevékenységeket sorolja az iskolai rituálék fogalmába:

  1. amelyek szabályozzák a tanár és a tanulók iskolai életét
  2. egyszerűsítik a napi tevékenységeket
  3. egyértelműsítik az iskolai élethez való alkalmazkodást

Ezek a következők: csengőszó, felállás óra elején és végén, illetve feleletadáskor, a jelentkezés, a pedagógus megszólításának módjai, stb.

Napjainkban a reformpedagógiák és az egyházi oktatás újraéledésével egyéb rituálék is megjelentek a hazai iskolarendszerben.

A tantermi szabályok egy része nem automatikus rituálék, hanem sok esetben a tanár és a tanulók közti alku és egyetértés alapján jönnek létre. eszerint léteznek a tantermi interakcióknak olyan mögöttes szabályai, amelyek alapján mind a tanulók, mind a pedagógus meg tudja ítélni, hogy az adott helyzetben milyen viselkedésforma az elfogadható, és mi az, ami már megengedhetetlen.