Skip navigation

6.2.6.1. A leggyakoribb tanórai rituálék

Az órakezdő rituálé részei

 1. testhelyzetre, tekintet irányára vonatkozó utasítások
 2. köszönés
 3. a jelentés szövege
 4. a pedagógus utasítása, engedélye a testhelyzet változtatására

A tanórát záró rituálé részei

Jellemzője bizonyos szabályozottság, melynek vannak az előzményekre visszautaló, és előremutató elemei egyaránt. A szokásszerűen hagyományozódott séma:

 1. házi feladat kijelölése
 2. az osztály munkájának értékelése
 3. felszólítás az eszközök elpakolására
 4. felszólítás a felállásra
 5. elköszönés

A gyakorlatban az idő hiánya és más szabályok miatt egyes elemek kimaradnak.

Filmrészlet egy órakezdésrőlA beszélgető körök

Az először Freinet francia reformpedagógus által alkalmazott módszert ma már nemcsak az alternatív oktatásban használják. a beszélgetések célja sokrétű:

 1. egymásra figyelés
 2. a különböző társadalmi, közösségi együttélésre vonatkozó viselkedési szabályok megtanulása
 3. szociális készségek alakítása
 4. a nyelvi kifejezőképesség fejlesztése

Egyéb rituális elemek a tanórán

 1. köszönés – viszontköszönés
 2. megszólítások
 3. kézfelemelési konvenció – jelentkezés

Az iskolai ritualizáció fő eszközeit Zrinszky László tágabban értelmezte, beleértett mindenfajta szabályozót: tantervek, órarendek, házirendek és egyéb elvárási kritériumok - „rejtett tanterv”.

„Az egyének ily módon konkrét cselekvésmintákhoz jutnak, és kommunikatív viselkedésük beleolvad egy jól strukturált szociális drámába, amelyet nem reflexíven ragadnak meg, hanem szcenikailag.” [6][6] Zrinszky László (2002): Gyakorlati pedagógiai kommunikáció. ADU-FITT IMAGE, Budapest