Skip navigation

6.2.5 Az írás pedagógiai vonatkozásai

A tanárnak mindig ügyelnie kell saját írásának tartalmi, formai megjelenésére.

Olvasható és érthető legyen minden leírt mondata. Minden leírt szavának megfelelőnek kell lenni, hogy ne adjon lehetőséget félreértésre, miután a leírt tananyagra a diák nem kérdezhet rá azonnal.

A tanórai, táblai írás is kommunikáció. Akkor lehet sikeres, hatékony, ha az elmondottakhoz vezérfonalul szolgál, megfelelően tömör, már megbeszélt, megértett, rendszerezett ismereteket tartalmaz.