Skip navigation

6.2.4 A tanár verbális kommunikációjának stílusa

A verbális kommunikáción a beszéd vagy írás formáját értjük, melyet az emberek többé-kevésbé tudatosan, céljaiknak megfelelően választanak.

A stílus az a mód, ahogyan a nyelvet használjuk. Mi befolyásolhatja a stílusunkat?

Befolyásolja stílusunkat az, hogy kihez szólunk, miről beszélünk, milyen a szókincsünk, a személyiségvonásaink, nemzeti és társadalmi hovatartozásunk, nemünk, és az, hogy milyen társadalmi szokások érvényesek az adott helyzetben.

Helyes, ha igyekszünk egyéni stílusunkat kialakítani, hiszen ez döntően ránk jellemző, azonban nem eleve adott, hanem fejleszthető.

Annak következtében, hogy stílusunkat a téma, és a kommunikációban résztvevők is befolyásolják, más - más módon beszélünk, ha szaknyelvet, vagy ha hétköznapi nyelvet beszélünk.

A tanár kommunikációs stílusának alakításával kapcsolatosan a következőkre kell ügyelnie:

  1.  Törekedni kell a mondanivalót egyértelműen kifejező szavak megválasztására.
  2. A szegényes szókincs nem teszi lehetővé az árnyalt fogalmazást. A tanítás során nincs idő, lehetőség a szavak keresgélésére, és esetleg a megfelelő szó ismeretének hiánya miatt, érthetetlen, zavaros lesz a magyarázat, vagy széteső a tanóra a sok gondolkodási szünet miatt.
  3. Vigyázni kell a nyelvi közhelyekkel, az időnként felkapott divatos kifejezésekkel nehogy nyelvi modorossághoz vezessen.
  4. Az idegen kifejezések helytelen használata nem csupán nyelvhelyességi problémáként, hanem stílusbeli gondként is jelentkezhet. Egyre jobban terjed használatuk a magyar megfelelő kifejezések helyett. Ezzel sok esetben lehetetlenné válik, hogy a diák a fogalmat helyesen használja, hiszen a helyes megnevezés segíti a megismerést, az esetleg rosszul hallott, vagy megértett idegen kifejezés nehezíti.
  5.  Egyes pedagógusok olcsó népszerűségre tesznek szert azzal, hogy átveszik a diák-argó, a szleng kifejezéseit. Két szempontból sem ajánlatos egyrészt azért, mert a tanár is felelős a diákok szókincséért, másrészt romlik, könnyen közönségessé válik saját stílusa is ezek használatának következtében.

 

Hanganyag: Tanári beszéd a hibák felismeréséhez