Skip navigation

6.2.1 Az eredményes tanári kommunikáció feltételei

Az eredményes tanári munka előfeltétele a szakmai szempontból tudatosan alkalmazott kommunikáció és a célszerűen kialakított, „elegáns” kommunikatív stílus.

Grice az eredményes és hatékony kommunikáció törvényeit az együttműködés alapelvéből vezeti le. Az együttműködés lényege, hogy a közlő és a befogadó egyaránt bízik a közlés érvényes információs tartalmában.

Maximái az iskolai kommunikáció világában is értelmezhetők:

  1. Mennyiség. Csak a szükséges információt nyújtsuk. Az információhiány akadályozza a feladatok elvégzését, az információtöbblet felesleges zavart okoz, s ezzel lassítja a munkát.
  2.  Minőség. Ne adjunk hamis, bizonyítatlan és bizonyíthatatlan információt. Bizalom- és tekintélyvesztés lehet a következménye.
  3.  Relevancia. Lényegbevágó, a megértést szolgáló információkat adjunk. Ne felejtsük el. hogy a tanár logikus gondolkodása átvehető minta.
  4.  Modor. Fogalmazzunk tömören, koherens módon. Terjengős mondatok, kétértelmű kifejezések félreértést, „zajt” okoznak, megnehezítik a hatékony befogadást. [5]


[5] Grice,H.P(1988): Jelentés. In Pléh Cs. – Siklaki I. – Trestyéni T. (szerk.): Nyelv, kommunikáció, jelentés. 1. köt. Tankönyvkiadó, Budapest,. 203-250. o.