Skip navigation

5.2.2.3. Különbségek a magánemberi és a professzionális tanári kommunikáció között

A felsorolt jellemzők közül válassza ki azokat, amelyekről azt gondolja, hogy a professzionális tanári kommunikációhoz tartozik!

A. A diákok viselkedését tárgyilagosan írja le konfrontáló helyzetben.

B. Gúnyos kifejezéseket használ, ha erős negatív érzései születnek az osztálytermi munkában.

C. Ha instrukciót ad, előtte ellenőrzi, hogy mindenki rá figyeljen.

D. A diákoknak egyenként mondja el az instrukciót, hogy megcsinálják a feladatot.

E. Észreveszi a diákok viselkedésváltozásait.

F. Azért alázza meg a diákot, hogy sose felejtse el, amit rosszul tett.

G. Visszajelzéseket kér arra vonatkozólag, hogy tudják-e követni a diákok.

H. Az osztálytermi munka során mindenki számára megszólítható, lehet tőle kérdezni.

I. Jó érzésekkel fogadja a hibázásokat, próbálja kideríteni, hogyan születtek.

J. Vannak olyan diákok, akikkel nem beszél hetekig, hónapokig, ha nem jól teljesítenek.

K. Ha úgy tetszik, egyest ad egy feleletre, de nem indokolja meg, még kérésre sem.

L. Az sem érdekli, ha csak a fél osztály dolgozik, mert aki nem bírja a tempót, az magára vessen.

M. Figyel arra, hogy mindenki pontosan értse a közléseit. Ha kell, többször megismétli az instrukciókat.

N. Többször ad pozitív visszajelzést, mint negatívat.

O. A hibázások felerősítésével próbálja elérni, hogy többet tanuljanak a diákok.

P. Csoport előtt dicsér, négyszemközt bírál.

Q. Én-nyelvet használ.

R. Amikor magyaráz, kinéz az ablakon.

S. A lassabban haladó diákokkal való kapcsolatban nagyon figyel arra, hogy érezzék a figyelmét.

T. Csak a jó tanulókra és a neki szimpatikus diákokra mosolyog, csak őket szólítja föl.

U. Tartózkodik minden személyes közléstől, csak az oktatásra koncentrál.

V. Érzékenyen képes fogadni a gyerekek nem verbális közléseit.

W. Kommunikációjára jellemző a „megfordíthatóság elve”.

X. Figyel arra, hogy a kapott feladathoz minden diák a sikeres megoldás esélyével kezdhessen.

Y. Rövid felszólításokkal szerzi vissza az elkalandozók figyelmét.

 

12ábra: A legjobb tanárnő
12ábra: A legjobb tanárnő