Skip navigation

4.3.1 Összefoglalás

A lecke értelmezte a nonverbális kommunikációs jelenségeket, ezáltal szempontokat adott a tanári kommunikáció tudatos alakításához. Megismertette a nyelvi és a nyelven kívüli kommunikáció sajátosságait. A tananyag áttanulmányozása, a kérdések megválaszolása gyarapította az elméleti ismereteket, a tapasztalatok, élmények felidézésére fejlesztette a kommunikációs képességet.