Skip navigation

4.2.5.4. Kinezikus kommunikáció

A nem verbális kommunikáció egy sajátos kutatási módja a kinezika, amely a kifejező mozgások vizsgálatából fejlődött ki. Mindenféle mozgást vizsgálnak, ami csak a kommunikációs folyamatban előfordul, és valamilyen jelzést hordoz. Magában foglalja a mimikai és gesztusmozgásokat és a testtartások jelenségeit is, és ezen kívül minden egyéb finom megnyilvánulást.