Skip navigation

4.2.4 Vokális kommunikáció

A szóbeli tartalom a teljes üzenetnek csak egy kis részét képviseli, emellett az úgynevezett vokális jelekkel, melyeket a szakirodalom paralingvisztikus jelzéseknek is nevez, nagyon sok mindent kifejezhetünk.

A vokális jelek csoportjába tartoznak a verbális jeleket kísérő, egy-egy nyelvre jellemző, rendszerbe foglalt és leírt szupraszegmentális tényezők: hangsúly, hanglejtés, beszédtempó, ritmus, szünet, hangerő, hangszín.