Skip navigation

4.2.3 Kommunikáció a tekintet révén

A tekintetnek a kommunikációs folyamatban szabályozó szerepe van, visszajelzést ad a befogadóról, a megértésről, a témához, a másik személyhez való érzelmi viszonyról. Különösen fontos, hogy a pedagógusok odafigyeljenek erre és tudják dekódolni a tanulók tekintetét. A szemkontaktus az egyik legősibb kapcsolat-felvételi és kapcsolattartási forma. A pedagógusok tekintéses viselkedését egyéni sajátosságok jellemzik, de hatást gyakorol rá a pedagógia is.

A tekintet különböző jelentéseket hordoz:

A szem odafordítása és elfordítása: „Nézz a szemébe annak, akivel beszélsz!”

A pillantások hossza: érdeklődés, ha hosszú ideig tart; elhallgatás, szorongás, ha rövid ideig tart

A szem behunyva tartása - magasabb rendűség kifejezése, hazugság

A tekintet élessége - gyűlölet esetén „szikrázik” a szeme, érdeklődés esetén tágak a pupillák, a tekintet sokáig időzik a beszélőn,

Közömbösséget tükröz, ha a „semmibe néz” a tekintet, távolságtartást, ha a tekintet a hallgató szeme és homloka körül területre irányul

Az elfogadás, bizalom jele, ha a szemünk mosolyog, arcizmaink lazák, a tekintet az arcon, a szemek alatti területen időzik, ugyanakkor elutasító a nézés, ha kissé összeszűkültek a szemek.

A tekintet szimpátiát is kifejez. A kitartó figyelem jelzi, hogy érdekel a mondanivaló.

A mindennapi kommunikációs történésekben nehéz elkülöníteni a tekintet és a mimika kommunikációs tényezőit, a tekintet többnyire a mimika része.

6. ábra: 	érdeklődő tekintet
6. ábra: érdeklődő tekintet7. ábra: 	unott tekintet
7. ábra: unott tekintet