Skip navigation

4.2.2 A mimikai kommunikáció

Az arckifejezések útján történő kommunikáció, a mimika leginkább érzelmek tükröztetésére szolgál. A mai felfogás szerint hét alapvető érzelemfajta tükröződik arcunkon: öröm, szomorúság, meglepetés, érdeklődés, félelem, harag, undor. Az arcjáték a szem és száj körüli izmok finom beidegződésének köszönhető. A mimika manipulálható (ez a színészi munkában általános), de megfelelő felkészültséggel szerepekhez, kommunikációs stratégiákhoz is igazítható.

Több vizsgálat irányult annak kiderítésére, hányféle érzelem tükröződhet a mimikában:

  • Darwin 8 érzelmet tételezett fel, mindegyikhez külön izommozgás konstellációt tartozik
  • Ekman szerint 7 érzelemfajta tükröződik az arcon: öröm, szomorúság, meglepetés, érdeklődés, félelem, harag, undor.
  • A legújabb vizsgálatok az úgynevezett piktografikus eljárással történnek:az arc mimikai szempontból legfontosabb fő vonásait és pontjait használják fel az érzelem kifejezésére: szemek pontja, a szemöldök és száj vonalai
4. ábra: Érzelmek video

A mimikai kommunikációban a jelzéseket a szem és a száj körüli izmok finom és összerendezett mozgásai keltik. A biológiailag meghatározott mimika azonban a különböző kulturális hatások nyomán lényegesen változhat, ezért eltérő kultúrák esetében nem könnyű a felismerés. A mimikai kommunikáció tudatos megértése és öntudatlan kódolása függ attól is, hogy milyen egyéb kommunikációs csatorna működik még. A legszorosabb a kapcsolat a verbális csatornával.

5. ábra: 	Az érzelmek piktografikus ábrázolása
5. ábra: Az érzelmek piktografikus ábrázolása