Skip navigation

4.2.1 A nonverbális jelek szerepe a kommunikációban

A nyelvi kommunikációt kísérő nonverbális csatorna jeleit a szakirodalom többféle elnevezéssel is említi: testbeszéd, testnyelv, nem verbális jelek.

A nem verbális kommunikáció csatornáinak még nincs egységes osztályozása, de a főbb csatornák a következők:

  1. Mimikai kommunikáció
  2. Kommunikáció a tekintet révén
  3. Vokális kommunikáció
  4. Mozgásos (akciós) kommunikációs csatornák: gesztusok, testtartás, térközszabályozás, kinezika.
  5. Kulturális szignálok