Skip navigation

4.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

A lecke célja a nonverbális kommunikációs eszközök, módszerek pedagógiai folyamatban betöltött kiegészítő, segítő, szervező, erősítő, módosító, korlátozó, helyettesítő szerepének feltárása. A tananyag feldolgozása hozzájárul a hatékony nonverbális kommunikációs eszközök fejlesztéséhez, az iskolai kommunikációs folyamatok sajátosságainak megismeréséhez.