Skip navigation

3.3.1 Összefoglalás

A lecke megismertette a hallgatót a kommunikációs csatornák jellemzőivel, bemutatja a verbális kommunikáció elemeit és azok sajátosságait. A részek áttanulmányozása, a kérdések megválaszolása, a gyakorlatok elvégzése lehetőséget adott az elméleti ismeretek gyarapítására, a tapasztalatok, élmények felidézésére, helyzetek és szituációk elemzésére ezzel fejlesztve a kommunikációs képességet.