Skip navigation

3.2.1 A kommunikáció csatornái

A kommunikáció jellemzője, hogy több csatorna igénybevételével történik, de ezek nehezen különíthetőek el, a valóságos kommunikációban mindig együttesen vesznek részt.

  1. verbális kommunikáció, amely a nyelvvel, mint digitális kóddal kifejezhető emberi beszédet és írást jelenti
  2. nem verbális/nonverbális kommunikáció, amely magában foglal minden olyan üzenetet, amely analógiás kóddal fejezhető ki

A metakommunikáció fogalma:

Nincs kommunikáció metakommunikáció nélkül, vagyis minden tartalmi kommunikációt kísér valamilyen nem szándékos kommunikáció, amely minősíti azt. A metakommunikációt az utalások hordozzák, melyek megjelenhetnek az emberi kommunikáció mindkét csatornáján.

 A szándékos, tudatos kommunikációt párhuzamosan akaratlan információközlő folyamatok is kísérik. Ezek a közlő érzelmi viszonyát fejezik ki a közölt tartalomhoz, a közlési helyzethez, a befogadóhoz. Ezt a nem szándékolt, önkéntelen, indirekt híradást nevezzük metakommunikációnak.