Skip navigation

2.3.2 Önellenőrző kérdések

Határozza meg a kommunikáció fogalmát!

Ismertesse a pedagógiai kommunikáció sajátosságait!

Milyen tudományokkal van kapcsolatban a kommunikációtan?

Gyűjtsön pedagógiai kommunikációval kapcsolatos kifejezéseket, szóösszetételeket és magyarázza meg a jelentésüket!