Skip navigation

2.1.5 A pedagógiai kommunikációtan kapcsolata más tudományokkal

Nyelvtudomány:

  • nyelvelsajátítás, beszédprodukció, beszédészlelés, beszédmegértés, nyelvelsajátítás, a tanítási-tanulási folyamatok hatása a kommunikációs szocializációra

Szociálpszichológia:

  • a nevelésben tudatosan tervezett interakciók sorozatának kutatása, a személyiség pozitív célok irányába fejlesztése, a nevelők tudatos és öntudatlan igazodásai, rituális elemek

Információelmélet:

  • információközvetítési modellek a tanulás-tanítás folyamatában, rendszerek irányítása, vezérlése, didaktikai visszacsatolások

Kultúraelmélet:

  • információs környezet, generációk interkommunikációja, szimbólumok, kódok használata, alkalmazásuk törvényszerűségei

Manipulációkutatás:

  • Van-e határ mások tiszteletben tartása és a manipuláció között? Minden nevelés lényege a nyomatékos befolyásolás – kényszerítő erő?