Skip navigation

2.1.4 A pedagógiai kommunikációtan fogalma

A pedagógiai kommunikációtan interdiszciplináris területe a pedagógiának. Tárgykörébe tartoznak a pedagógia világának különböző szintjein a kódhasználat, az információcserék, a kommunikációs folyamatok eredményeként keletkező kommunikátumok, amelyek megjelennek az írott és mondott szövegekben, a gesztusokban, a mimikában, az öltözködésben. A pedagógiai kommunikációtan funkciója a pedagógia szervezett, szabályozott és spontán világában tetten érhető szabályosságok és kommunikációs jellegzetességek számbavétele, leírása és tipizálása.