Skip navigation

2.1.3 A pedagógiai kommunikáció sajátosságai

Pedagógiai célzatosság:

A pedagógus, mint kommunikátor, és mint kommunikáció-szervező a tevékenységeit általában pedagógiai céloknak rendeli alá. Hogy milyen mértékben, az függ: a szabályozottság fokától, a tanár szerepfelfogásától, kommunikációs helyzettől, a kommunikáció színterétől.

Intézményesültség:

A pedagógiai kommunikáció zöme olyan intézményekben zajlik, melyekben a státusból adódó szerepek – részben az ebből adódó megfogalmazott szabályok is – körülírják a kommunikáció elvárt (kötelező, ill. elfogadott vagy tilalmazott) módját, formáit, stílusát.

Tervezettség:

A tanár által tervezett kommunikáció: előadása, magyarázata, vázlatai, taneszközök alkalmazásával történő közlései, indító és ellenőrző kérdései. Kulcskérdés az idővel való gazdálkodás.

Interperszonalitás:

A pedagógiai kommunikáció egyben interkommunikáció, melynek egyik oldalán mindig a tanuló, vagy a tanulócsoport áll, aki közvetlenül tanárával kerül interaktív kapcsolatba.

A pedagógiai kommunikáció jelen van a pedagógus és a tanulók, a tanulók és tanulók, valamint tanulás tárgya és a tanulók között. Írott és íratlan egyezmények alapján jönnek létre a kapcsolat különböző típusai.