Skip navigation

2.1.2 A pedagógiai kommunikáció fogalma

A pedagógusképzésben az elmúlt évtizedben általánossá vált egy új tantárgy a pedagógiai kommunikáció, mely a kommunikációs elméleteket, a megfogalmazott általánosságokat próbálja a pedagógiára alkalmazni, a gyakorlat számára kézzelfoghatóvá tenni, s ezzel az eredményesebb pedagógusképzéshez hozzájárulni. A kommunikáció ismeret­anyaga segítséget nyújt a hallgató jobb önismeretéhez, a társadalmi életben, az iskolában való jobb eligazodáshoz. Munkája során hatékonyabbá válhat ezen ismeretek segítségével. A kommunikációs szemlélet kialakulása révén gazdagodik személyisége, tudatosul a kommunikatív megnyilvánulások fontossága.

 

A pedagógiai kommunikáció pedagógiai céloknak alávetett és pedagógiailag szabályozott, intézményesült, többé-kevésbé tervszerűen előkészített és lefolytatott kommunikáció, mely a nevelők és növendékek közvetlen személyes kapcsolataiban, a nevelők által irányított, ill. befolyásolt személyközi kapcsolatokban megy végbe.