Skip navigation

2.1.1 A kommunikáció fogalmának értelmezése

Általános értelemben kommunikáció mindaz, amelyben közös kód alapján jelváltás történik. Köznapi szóhasználatban közlést értünk alatta, de ez csak részben igaz. A kommunikáció többnyire kölcsönös információátvitel, melybe beletartozik az információra való reagálás és a viszontválasz is. Általában nem egyszeri történés, hanem bizonyos szabályszerűségek szerint lejátszódó történések sorozata.

Az emberi kommunikáció lényeges kérdései: Ki közöl? Mit közöl? Milyen csatornán át? Kivel? Milyen hatékonysággal?

2. ábra: 	A kommunikációs rendszer általános modellje
2. ábra: A kommunikációs rendszer általános modellje

Az emberi kommunikáció jellemzője, hogy egymással kapcsolatban álló felek valamilyen jelrendszer segítségével kapcsolatba kerülnek, információkat adnak át, hatnak egymásra. A személyek közötti kommunikáció egyéni és társadalmi aktus egyszerre. A kommunikáció létrejöttéhez szükség van az információ közlőjére, a befogadójára, az információra, s egy kódrendszerre. A befogadó csak úgy értheti meg a kommuni­káció tartalmát, ha számára a kód megfejthető.