Skip navigation

13.1 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁS

A könyv segített értelmezni a kommunikációs folyamatot és jelenségeket. Megismertette a hallgatót pedagógiai kommunikáció sajátosságaival, ezáltal szempontokat adott a tanári kommunikáció tudatos, hatékony alakításához.  A verbális kommunikációs eszközök, módszerek pedagógiai folyamatban betöltött kiegészítő, segítő, szervező, erősítő, módosító, korlátozó, helyettesítő szerepének feltárásával hozzájárul a verbális kommunikáció hatékonyabbá tételéhez. A javasolt gyakorlatok elvégzése lehetőséget ad az elméleti ismeretek gyarapítására, a tapasztalatok, élmények felidézésére, helyzetek és szituációk elemzésére ezzel fejlesztve a kommunikációs képességet. A nonverbális kommunikációs eszközök, módszerek pedagógiai folyamatban betöltött kiegészítő, segítő, szervező, erősítő, módosító, korlátozó, helyettesítő szerepének ismertetésével hozzájárult a hatékony nonverbális kommunikációs eszközök fejlesztéséhez, az iskolai kommunikációs folyamatok sajátosságainak megismeréséhez. A tananyag segíti a kommunikációs csatornák szakszerű, adekvát alkalmazását, a kommunikációs kompetencia fejlesztését.

Az eddig elméleti ismeretekre építve a tanítási órákon leggyakrabban alkalmazott kommunikációs módokat is bemutatta, feltárta a tanár verbális kommunikációs stílusának fő összetevőit. Megismertette a hallgatókat a pedagógus munkában elkövethető leggyakoribb kommunikációs hibákkal, javaslatot adott azok elkerülésének, kiküszöbölésének módozataira is.

A könyv kitért arra is, hogy milyen módszerekkel lehetnek hatékonyak a pedagógusok akkor, ha a tanuló valamilyen problémával fordul hozzájuk. Részletesen ismertette a kommunikációs gátakat, és azok feloldási módjait a Gordon módszer segítségével.

A továbbiakban megismertette a hallgatókat olyan gyakorlatokkal és feladatokkal, melyeket alkalmazhatnak a tanítási órákon, vagy a tanórán kívüli tevékenységek során. Ezek segítségével felmérhetik tanulóik kommunikációját, annak jellemzőit. A gyakorlatok segítségével fejleszthetik a tanulók verbális és nonverbális kommunikációs képességeit játékos keretek között egyéni és csoportos formában egyaránt.

Áttekintette a kezdő pedagógusokat érintő problémák körét. Összehasonlítást adott a pályakezdő és a már tapasztalattal rendelkező tanárok tevékenységében és gondolkodásában érzékelhető különbségekről. Kitért a pályakezdés időszakában tapasztalható nehézségekre, javaslatokat fogalmazott meg ezek áthidalására.

A könyv bevezette a hallgatókat az osztálytermi interakciók kutatásába, ismertette a leggyakoribb módszereket, melyek elsajátítása után a hallgatók képesek lesznek a tanulási folyamatban részt vevők viszonyát, a pedagógus eredményességét mérni.

Végezetül pedig bemutatta a pedagógusmesterség tartalmi elemeit, ismertette többféle megközelítésben a pedagógustól elvárt képességek rendszerét, ezek jelentőségét.