Skip navigation

1.2 Tanulási tanácsok, tudnivalók

A tananyag a tudáselemek koncentrikus bővítésének elvét követi. Mindegyik lecke alfejezetekre tagolódik. Az egyes leckék végén összefoglalás segíti az ismeretek rendszerezését és rögzítését. Az elsajátítás mértékét a hallgató önellenőrző kérdések segítségével ellenőrizheti. Az ismeretek kreatív alkalmazását több esetben korszerű, gyakorlati jellegű feladatok is támogatják. A változatos és sokszínű feladatok motiválják a hallgatókat az önálló véleményalkotásra.

A tananyagban megjelennek mind a hagyományos módszerek, mind a hálózati tanulás által támogatott metodikai elemek.

Az egységek végén tudásszintmérő tesztek, feleletválasztásos feladatok is találhatóak, melyek között alternatív választást illetve válaszok illesztését igénylő változatok is előfordulnak. A tananyag biztosítja a hallgatók számára az egyéni haladási ütemet és az önálló tanulást.

A kurzust próbavizsga zárja, ami az önellenőrző feladatsorok megoldásával alkalmat ad a hallgatóknak tudásszintjük ellenőrzésére, az esetleges hiányosságok feltárására.

A szerző a korszerű szakmai ismeretek közvetítése mellett a sokoldalú és egyéni alkalmazás lehetőségeinek széles horizontját is kívánta nyújtani a könyv megírásával.