Skip navigation

12.3.3 Gyakorló tesztek

Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

Kérdés

1. Válassza ki az alábbiak közül, kik foglalták rendszerbe a pedagógiai képességeket!

Answers

a)     Falus Iván

a)     Hegyi Ildikó

b)     Nagy Sándor

c)     Sallai Éva

Visszajelzés

Feleletválasztós teszt

Kérdés

2. Válassza ki a helyes választ!

Answers

a)     A pedagógiai képességeket nem szükséges fejleszteni, ezzel vagy együtt születik valaki, vagy nem.

b)     A pedagógiai képességek csak intenzív fejlesztés által alakulnak ki.

c)     A pedagógiai képességek állandó fejlesztése fontos mind a pedagógusképzés folyamatában, mind a pálya további szakaszaiban.

d)     Pedagógia képességek nincsenek, mindig azokra a képességekre van szükségünk, amit a helyzet megkövetel.

Visszajelzés

Kérdés

3. A jó pedagógus rendelkezik az alábbi képességekkel:

Answers

a)      Erőszakmentes és konstruktív konfliktusmegoldás képessége, szövegszerkesztés képessége.

b)      Kommunikációs ügyesség, gazdag és rugalmas viselkedés repertoár, gyors helyzetfelismerés és konstruktív helyzetalakítás, a pedagógia helyzetek elemzésének képessége

c)      Együttműködés képessége, hangszeren való játszás képessége, színészi képességek

Visszajelzés