Skip navigation

12.2.2 A pedagógusmesterség tartalmi elemei

  1. 1.      Teoretikus háttér, amelyben ötvöződik az önismeret, emberismeret és szakmaismeret.

 

  1. 2.      Bizalomteli légkör megteremtésének képessége. A bizalomteli légkör megteremtése alapfeltétele a hatékony iskolai nevelésnek. A professzionális segítő foglalkozásokban dolgozók, és természetesen a pedagógusok legfontosabb szakmai követelményeként jelölik a három képesség – elfogadás, empátia, hitelesség – fejlett létét, állandó fejlesztését.

 

  1. 3.      Szerepviselkedés biztonság. A pedagógus munkájának hatékonyságát alapvetően befolyásolja az a tény, hogy biztonságban érzi-e magát az iskolai helyzetekben. A szerepviselkedés biztonság kiindulópontjai lehetnének az alábbi képességek: kommunikációs ügyesség, kapcsolati készségek, gyors helyzetfelismerés, konstruktív helyzetalakítás és a megegyezéses, kreatív konfliktusmegoldás.

 

  1. 4.      Együttműködés igénye és képessége: diákokkal, szülőkkel és kollégákkal. A pedagógus mesterség tartalmában az együttműködésnek azért van jelentősége, mert az iskolai munka csapatmunka.

 

  1. 5.      Pedagógiai helyzetek, jelenségek elemzési képessége, a kompetenciahatárok biztos felismerése. A pedagógus képes a pedagógiai helyzetet elemezni és így a következő hasonló helyzetben más eszközt választani, illetve külön kezelni azokat a problémákat, amelyek nem a pedagógus hatáskörébe tartoznak, és azokat, amelyek meghaladják a pedagógus hozzáértését.

 

  1. 6.      Mentális egészség (önismeret, önkontroll, saját élmények pszichés feldolgozása). A pedagógus saját személyisége a legfontosabb munkaeszköze, ezért a pedagógus mesterség tartalmi elemeként szólnunk kell a lelki egészségről, amit fogalmazhatnánk úgy is, mint az érett, integrált személyiség jellemzőjét.[9]


[9] Forrás: Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 1996, 11-71. o.