Skip navigation

1.1.3 A tantárgy teljesítésének feltételei

A képzés végére a hallgató megismeri a pedagógiai kommunikáció jellemzőit, tudatosan alkalmazza a megfelelő kommunikációs csatornákat az oktatási folyamatban.

A szakirodalom feldolgozása és az órai aktív részvétel mellett a hallgató 6-8 oldalas reflektáló esszét készít saját pedagógia kommunikációjának és pedagógiai képességeinek változásáról, fejlődéséről.