Skip navigation

11.3.1 ÖSSZEFOGLALÁS, KÉRDÉSEK

A fejezet bemutatta a társas, csoportos emberi kapcsolatok építőelemeit biztosító interakciók legfontosabb jegyeit.

Ismertette az osztálytermi interakciók elemzésének főbb szempontjait, érintve kvalitatív és kvantitatív megközelítéseket, majd a Flanders által kidolgozott interakció-elemzés módszerét. A módszer elsajátítása alkalmassá tette a pedagógusokat a rejtetten megjelenő, izgalmas és tanulságos pedagógiai folyamatok feltárására, fejlesztette önreflexiós képességüket.